Seher Derneği

Hafızlık Eğitimi

Hafızlık Eğitimi

hafizlik-egitimi

Hafızlık Eğitimi

Arapça ‘koruyucu’ anlamına gelen ‘hifz’ kelimesinden türetilen Hafız, Kuran’ın tamamını ezberlemiş olan kişileri ifade eder. Bu kişiler, kutsal ayetleri korumak onların sorumluluğunda olduğundan, genellikle Kuran’ın koruyucuları olarak anılırlar. Hafız, ezberlemeye ek olarak, öğretilerini anlamak ve doğru bir şekilde iletmek için Kuran’ın anlamlarını ve yorumlarını da inceler.

Hafız olma süreci tipik olarak, öğrencilerin İslami ilimler alanında resmi bir eğitim aldığı İslami bir okul olan medresede başlar. Hıfz olarak bilinen gerçek ezberleme sürecine başlamadan önce, öğrencilere katı davranış kurallarına uymaları ve haram kabul edilen veya İslam hukuku tarafından yasaklanan eylemlerde bulunmaktan kaçınmaları tavsiye edilir. Ayrıca Kuran’ı doğru okumanın kuralları ve Arap harflerinin doğru telaffuzu da öğretilir.

Hıfz safhasında öğrenciler Kur’an-ı Kerim’i belirli aralıklarla düzenli olarak okuyarak ezberlemeye başlarlar. Bu süreç, öğrencinin bireysel becerisine ve bağlılığına bağlı olarak iki ila iki buçuk yıl arasında sürebilir.

Medreselerin yanı sıra hafız adayları ve ailelerine eğitim ve destek veren çeşitli kuruluşlar da bulunmaktadır. Seher Derneği gibi bu kuruluşlar, Kuran’ı ve onun temsil ettiği değerleri korumanın önemini kabul eder ve kendilerini hafız olmaya adayanlara kaynak ve yardım sağlar.

Genel olarak, bir hafız olmak, İslam’da güçlü bir bağlılık ve Kuran’ın öğretilerini koruma taahhüdünü gerektiren zorlu ve zorlu bir süreçtir.

Sizin de Hafızınız Olsun

Mübarek Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek herkese nasip olmamış olsa da hiç bir şey için geç değil. İslam ışığında dini mübin-i İslam’ı yaşama gayreti içerisinde olan Hafızlık talebelerine bağışta bulunarak sizlerde öğrencilerin sevaplarına ortak olabilir ve bu kutlu davanın müjdelerinde ayak izlerinizi bırakabilirsiniz.

Hakikat ve İslam’ın doğru yaşayış gayesi içerisinde olan Hafızlık adaylarına bağışta bulunarak onlarla birlikte ahirette “Bir iyiliğe vesile olan, o iyiliği yapan gibidir” düsturuyla sizlerde evlatlarımıza ve talebelerimize destekleriniz ile ayakta güzel ehli sünnet vel cemaat duruşu sergileyebilirsiniz.

İslam’da bilgi ve eğitim aramanın önemi birçok hadiste veya Hz. Muhammed (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem)’in sözlerinde vurgulanmaktadır. Meşhur bir hadis-i şerifte, “Âlim ol, talebe ol, yahut dinleyenlerden ol, onları sevenlerden ol, beşinci olursan helâk olursun.” (Taberani)

Bu hadis, ister bir alim, ister bir öğrenci veya sadece dinleyen ve başkalarından öğrenen biri olarak, bilgi peşinde koşmanın önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, bilgili ve iyi eğitimli kişilere değer vermenin ve onlara saygı duymanın önemini vurgular, çünkü bu bilgi hem bireyin hem de toplumun iyileştirilmesi için gereklidir.

Bilgi arayışı İslam’da çok değerlidir ve Allâh (Celle Celâlühû) ile bağlantı kurmanın ve O’nun ilahi hikmetini anlamanın bir yolu olarak görülür. Kuran’ın kendisi bir bilgi ve rehberlik kaynağıdır.

Seher Derneği Eğitimler

Seher Derneği olarak birçok alanda İslami eğitimler ve öğretimler gerçekleştirmekteyiz. Talebelere özel Hafızlık, Arapça, Şer'i İlimler ve diğer Akaid, Tefsir, Hadis ve Kelam gibi birçok alanda eğitimler sunulmaktadır.

Sizin de Hafızınız Olsun

İslam’da bilgi ve eğitim aramanın önemi birçok hadiste veya Hz. Muhammed (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem)’in sözlerinde vurgulanmaktadır. Meşhur bir hadis-i şerifte, "Âlim ol, talebe ol, yahut dinleyenlerden ol, onları sevenlerden ol, beşinci olursan helâk olursun." (Taberani)

Dini yaşamak ve yaymak için hafızlara bağışta bulunabilirsiniz.

Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Notice: Credit Card fields are disabled. Please connect and configure your Stripe account to accept donations.

Donation Total: ₺50,00