Seher Derneği

Kırıkkale'de Hayra Açılan Kapı

Seher Derneği, toplumun her kesiminden Müslümanları bir araya getirmeyi amaçlayan toplum odaklı bir kuruluştur. Amacımız, bireylerin birbirleriyle bağlantı kurabilecekleri ve destekleyici ve yargılayıcı olmayan bir ortamda İslam hakkında bilgi edinebilecekleri sıcak ve kapsayıcı bir ortam oluşturmaktır.

İhtiyaç sahibi ailelerin umudu ve çocukların gülümsemesi olmak için
İhtiyaç sahiplerine #biiyilikyap #iyilikiçin
Edit Content

Kurban Bağışı ve Fiyatları

Kuruluşumuz yıllardır ihtiyaç sahiplerine çok ihtiyaç duyulan yardımları ulaştırmak için yurt içi ve yurt dışı hizmetler düzenlemektedir. Özellikle medrese, talebe ve aşevi ihtiyacı olan gıda içeriklerinden birisi olan kurban, adak ve akika gibi şükranların Kırıkkale başta olmak üzere, Türkiye genelinde Afrika ve Asya’daki birçok ülkede yılların deneyimine sahip bir kuruluş olarak, mazlumlarla mağdurları buluşturma ve gerçekten ihtiyacı olanlara bağış ulaştırma konusunda güçlü bir geçmişe sahibiz.

Edit Content

Kalıcı Eserler

Seher Derneği olarak “Allah (c.c) rızası için bir tuğla bizden olsun” düsturuyla yurtiçi ve yurtdışı her yerde kalıcı eserler inşa etmeye kendimizi adadık. Dezavantajlı bölgelerde cami, mescit, medrese, su kuyusu, yetimhane ve ev yapımı gibi projelere imza atmaktayız. Desteklerinizle bölgenin ihtiyaçlarını belirlemek ve inşaata başlamak için hızla çalışıyoruz. Bağışçılarımızın destekleri sayesinde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi bölgelere onlarca kalıcı eser kazandırdık.

Edit Content

Genel Bağış

Seher Derneği, İslâmi esaslar riayet ederek Allah (c.c) rızası için eğitim, öğretim ve ilmi sohbetler düzenlemektedir. Derneğin genel ihtiyaçları, giderleri, talebe giderleri, gıda ve genel anlamda dernek içinde kullanabilecek giderler için genel bağışlarınız kabul edilmektedir. Yapmış ve yapacak olduğunuz her bağışın birer Sadaka-i Câriye olacağını, vefatınızdan sonrasında bile amel defterinize yapılan amelin ecri ve mükafatı yansıyacağını idrak edebilirsiniz.

Edit Content

Zekat ve Fitre

Zekât ve Fitre, İslam’da ihtiyacı olanlara yardım etmeyi içeren iki önemli uygulamadır. Müslümanlar için dini bir yükümlülük olarak kabul edilen bu bağışlar, kişinin servetini arındırması ve bize verilen nimetler için Allah’a şükretmesinin bir yoludur. Zekâtın amacı, fakirler, yetimler, dullar ve mali açıdan zorluk çekenler ve yardım edilebilecek diğer kişiler de dahil olmak üzere ihtiyacı olanlara destek sağlamaktır. Seher Derneği olarak bağışlarınızı eğitim gören talebelere ulaştırıyoruz.  

Edit Content

Külliye Projeleri

Külliye, tipik olarak bir cami, bir medrese (İslam okulu) ve kütüphane, hastane veya diğer topluluk alanları gibi diğer binaları içeren bir tür İslami mimari yapıdır. Külliyeler, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İslam dünyasında popülerdi ve genellikle çeşitli cemaat işlevlerini tek bir yerde bir araya getirmenin bir yolu olarak inşa edildi. İslam’da külliye, cemaat için önemli bir toplanma yeri olarak görülür ve dini ve eğitim faaliyetleri için merkezi bir merkezdir. Seher Derneği külliye projelerine destek olarak Sadaka-i Câriye bağışında bulunabilirsiniz.

Edit Content

Gıda Yardımı

Seher Derneği’nin erzak bağışı çalışmalarını destekleyerek dini vecibelerinizi yerine getirmelerine yardımcı olabilir, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan insanların hayatlarında fark yaratabilirsiniz. Dernek, aşevi hizmetleriyle ihtiyaç sahibi öğrencilere besleyici öğünler sağlıyor. Bu çabalar, sizin gibi bağışçıların cömertliğine dayanmaktadır ve katkılarınız, aşevinin ihtiyacı olanların beslenmesine yönelik önemli işine devam edebilmesini sağlamaya yardımcı olabilir.

İstikâmet, Kur’ân ve Sünnet!

Medrese Hizmetleri

İstikâmet, Kur’ân ve Sünnet’e uygun bir biçimde hareket ederek, İlim, İrfan ve İhlâs ışığında bir yaşam sürdürmeyi hedefleyen Seher Derneği, Mahmud Efendi Hazretlerimizin (Kuddîse Sirruhû) önderliğinde ilim ve tasavvufu bir arada yaşamayı amaçlamaktadır.

Hafızlık Eğitimleri

Hafızlık, Kur’an-ı Kerim’i ezberleyip hatim etme anlamına gelir. Bu, Müslümanlar için çok önemlidir, çünkü Kur’an, Allah’ın insanlara gönderdiği ilahi kelam ve bütün Müslümanların yaşamlarının rehberidir. Hafızlık eğitimi, Kur’an’ın kelime ve anlamını öğrenmeyi, ezberlemeyi ve hatim etmeyi içerir.

Arapça Eğitimleri

Arapça, İslam dünyasında çok önemli bir dil ve Kur’an-ı Kerim’in orijinal dilidir. Bu nedenle, Arapça eğitimi, Müslümanlar için önemlidir. Arapça eğitimi, Arapça dilini öğrenmeyi ve okuma yazmayı içerir. Arapça eğitimi, genellikle çocuklar için başlar ve okul çağında tamamlanır. Ancak, yetişkinler de Arapça eğitimi alabilirler.

Şer'î İlimler

Şer’î ilimler, İslam’ın temel kurallarını ve prensiplerini öğretir. Bu ilimler, Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler gibi İslami kaynakları inceleyerek ve onları yorumlayarak öğretilir. Şer’î ilimler, İslam’ın fıkıh, kelam, tefsir, hadis, tarih gibi alanlarını kapsar. Şer’î ilimler eğitimi, Müslümanlar için önemli bir yoldur.

medrese-insaat

Seher Derneği Projeleri

Seher Derneği, hem yurtiçinde hem de yurtdışında ihtiyaç sahibi topluluklara insani, İslami ve eğitimsel yardım sağlamaya kendini adamış, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Seher Derneği, bağışçıların desteğiyle başta mazlum ve dezavantajlı bölgelerde yaşayanlar olmak üzere birçok insanın hayatına olumlu yönde etki etmeyi hedeflemektedir.

Seher Derneği’nin odaklandığı en önemli projelerden biri de Hafızlık, Arapça ve Şeriat ilimleri konusunda eğitimler vermektir. Bu konular, Kuran’ın, İslami kanun ve ilkelerin ve Arap dilinin derinlemesine anlaşılmasını sağladığı için birçok Müslüman toplum için hayati öneme sahiptir. Bununla birlikte, bu alanlarda kaliteli eğitime erişim, özellikle de ayrıcalıklardan yoksun veya çatışmalardan etkilenen bölgelerde genellikle sınırlı olabilir.

Bu ihtiyaca cevap verebilmek için Seher Derneği, insanlara bu konularda yetkinleşmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan bir dizi eğitim programı sunmaktadır. Bu programlar, her yaştan ve geçmişten insanın erişebileceği şekilde tasarlanmıştır ve deneyimli ve nitelikli öğretmenler tarafından verilmektedir.

Seher Derneği, eğitim programlarının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine gıda, barınma ve tıbbi yardım gibi çeşitli yardım projeleri de yürütmektedir. Kuruluş, insanların eğitimden ve diğer yardım biçimlerinden tam olarak yararlanabilmeleri için temel ihtiyaçlarının karşılanmasının önemli olduğuna inanmaktadır.

Genel olarak Seher Derneği, ihtiyacı olan insanların yaşamlarını iyileştirmeye ve küresel Müslüman topluluğu içinde birlik ve anlayışı teşvik etmeye kararlıdır. Desteğinizle dünyada fark yaratmaya ve en çok ihtiyacı olanlara umut ve fırsat sağlamaya devam edebiliriz.

Seher Derneği

Haberler

Seher Derneği, İslâm coğrafyasında bilgilendirme, etkinlikler, faaliyetler, sunum, projeler ve dini bilgiler üzerine gündeme dair bilgiler sunarak toplumu bilinçlendirmeyi hedeflemektedir. Birçok konuda haberlere erişebileceğiniz “Seher Derneği Haberler” bölümünde bilmediklerinizi öğrenme ya da etkin medya içeriklerini takip etme fırsatlarına erişebileceksiniz.

Seher Derneği

Programlar

Seher Derneği, İslam’ın mesajını daha geniş bir kitleye yaymanın bir yolu olarak hitabet sanatını veya topluluk önünde irşat becerisini teşvik etmeye kararlıdır. Dernek, haftalık dersler veya özel etkinlikler aracılığıyla değerli ve kıymetli hoca efendilerin bilgilerini paylaşarak İslâm’a katkıda bulunmaktadır.

Sohbetler ve Faaliyetler Hakkında Bilgi Almak İçin Mesaj Sistemine Kaydolabilirsiniz

İlmi sohbetlerin veya faaliyetlerin hangi gün, ne zaman, saat kaçta gibi sorularına vakıf olmak için mesaj sistemine kaydolarak bilgi alabilirsiniz.