Seher Derneği

Zekat ve Fitre Bağışı

Zekat ve Fitre Bağışı

Seher Derneği

Zekat ve Fitre Bağışı

Zekât ve fitre, muhtaç olanları desteklemeyi ve Allâh (Celle Celâlühû)’a şükretmeyi içeren iki önemli İslami uygulamadır. Müslümanlar için dini bir yükümlülük olan bu bağışlar, kişinin malını arındırması ve kendisine verilen nimetler için Allâh (Celle Celâlühû)’a şükretmesine hizmet eder. Zekâtın amacı, fakirler, yetimler, dullar ve destekten yararlanabilecek diğer kişiler de dahil olmak üzere mali açıdan zor durumda olanlara yardım sağlamaktır. Allâh (Celle Celâlühû)’a şükretmenin bir ifadesi olarak zekât verme fiili, Allâh (Celle Celâlühû)’ın emrine itaat etmek ve O’nun rızasını kazanmak için samimi bir niyetle yapılmalıdır.

Zekâtın hem manevi hem de sosyal önemi vardır. Manevi anlamda zekât vermek, vereni tamahtan ve maddiyat tutkusundan arındırmaya yardımcı olur ve sahip oldukları nimetlere şükrederek Allâh (Celle Celâlühû)’a yaklaştırır. Maddi servete tapınmanın ve kalbi katılaştırmanın tehlikelerinden de korunmaya yarar. Sosyal düzeyde zekât, zenginler ve fakirler arasında bir köprü görevi görerek, toplum üyeleri arasında şefkat ve dayanışmayı teşvik eder. Aynı zamanda toplum içinde denge oluşturmaya ve ahlaki değerleri korumaya yardımcı olur.

Zekâtın manevi ve sosyal faydalarının yanı sıra, veren üzerinde pratik etkileri de olabilir. Zekât, vereni mal-mülk bağından kurtararak ve cimrilik hastalığından koruyarak, zenginliğin ve bereketin artmasına yardımcı olur. Çünkü malını Allâh (Celle Celâlühû) yolunda başkalarıyla paylaşan kimseler, Allâh (Celle Celâlühû) katında iyi kabul edilirler ve refahları artabilir.

Seher Derneği, zekât ve fitrenin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, bireylerin ve toplulukların yaşamları üzerinde somut bir etkiye sahip olabilir. Bağışçılar, bağışlarını bu kuruluşlara emanet ederek, katkılarının gerçekten ihtiyacı olanlara destek olmak için kullanılacağından emin olabilirler.

Müslümanlar için fitre ve zekât vermenin önemli olmasının birçok nedeni vardır. Manevi olarak, bu hayırsever bağışları yapmak, bağışçıyı açgözlülükten ve maddi mallara olan bağlılıktan arındırmaya yardımcı olur ve aldıkları nimetlere şükran duyarak onları Allah’a yaklaştırır. Maddi servete tapınmanın ve kalbi katılaştırmanın tehlikelerinden de korunmaya yarar. Sosyal düzeyde fitre ve zekât, zenginler ve fakirler arasında bir köprü görevi görerek, toplum üyeleri arasında şefkat ve dayanışmayı teşvik eder. Aynı zamanda toplum içinde denge oluşturmaya ve ahlaki değerleri korumaya yardımcı olur.

Özetle, zekât ve fitre, muhtaç olanları desteklemeyi ve Allâh (Celle Celâlühû)’a şükretmeyi içeren önemli İslami uygulamalardır. Müslümanlar samimi bir niyetle zekât vererek mallarını arındırabilir, Allâh (Celle Celâlühû)’a yakınlaşabilir ve toplumlarının refahına katkıda bulunabilirler. Seher Derneği gibi kuruluşların çalışmaları sayesinde, zekât ve fitrenin faydaları dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahibi kişi ve topluluklar tarafından hissedilmektedir.