Seher Derneği

Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz

Amacımız, başta Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkeler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki insanlara Türkiye’deki İslam kültür, medeniyet ve değerlerini tanıtmaktır. Eğitim, medya ve insani yardım faaliyetlerinde yöntemlerimiz, tarzımız ve organizasyon yapımızla örnek alınan lider bir kuruluş olmayı hedefliyoruz.

Ehl-i sünnet âlimlerimizin tavizsiz ve ilkeli duruşlarını geleceğe taşırken sahip çıkmaya çalışıyoruz. Mutasavvıf büyüklerimiz, Allah’ın rızasından (Celle Celâlühu) başka bir şey için çabalamaz, özveri ve insanlığa hizmet düsturunun peşinden giderler. Eylemde elsiz, konuşmada dilsiz ve arzuda isteksiz olma ideallerini somutlaştırırlar.

Misyonumuz

Misyonumuz, değerlerimizi benimseyen, İslami ahlak ve değerleri takip eden, çok yönlü ve sorumlu, İslam’ı etkin bir şekilde temsil edebilen, yüksek nitelikli ve kararlı bir nesil yetiştirmektir. Bunu yetenekli ve özverili eğitimcilerin, personelin ve gönüllülerin çabalarıyla başaracağız. Ayrıca, Müslümanlar arasında dayanışmayı teşvik etmeyi ve manevi gelişim için bir rehber olmayı hedefliyoruz.

Geçmişimizden ve büyüklerimizden aldığımız ilhamla dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve sıkıntılı Müslümanlara ulaşmaya çalışıyor, teselli ve destek sunuyoruz. Meşâyıh-ı Kirâm önderliğinde tasavvuf ekolünün öğretilerini gelecek nesillerle paylaşarak onların sadece dünyevi ihtiyaçlarına değil, manevi sağlıklarına da hizmet etmeyi amaçlıyoruz.

Amacımız

Amacımız, İslam hakkında doğru bilgiler vermek ve yanlış anlamaları netleştirmektir. İslam hakkında çok fazla tartışmanın ve yazılı materyalin olduğu günümüz dünyasında, özellikle Müslümanların Ehl-i Sünnet anlayışına dayalı doğru bilgiler vermeleri büyük önem taşımaktadır. Bunu başarmak için, insanların sorularını yanıtlamaya yardımcı olacak güvenilir İslami kaynaklara ve bu alandaki uzmanlara güveniyoruz. Sitemiz sadece Allah rızası için ve mümkün olduğu kadar çok soruya cevap vermek, sohbetleri yayınlamak, ilme ve ilmi teşvik etmek ve Ehl-i Sünnet camiasına öncülük etmek için vardır.

Hedeflerimiz

Seher Derneğimiz kurulduğu günden bu yana kardeşlik bilinciyle hareket ederek, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunarak ve temel insani değerlere sahip çıkarak bir iyilik ve dayanışma duygusu yaratmayı amaç edinmiştir. İnsan onurunu koruyan yardım ve eğitim sağlamaya çalışıyoruz.

Amacımız değişmeyen temel insani ve manevi değerlerimiz doğrultusunda dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin mazlumlara yardım etmektir. Verenler ile alanlar arasında bir köprü görevi görür, davranışlarımızla değerlerimizi gelecek nesillere aktarmaya çalışırız.

Toplumda hayvan sevgisini aşılamak ve onların huzurlu bir ortamda yaşamaları için besleme, koruma ve tıbbi tedavilerle ilgilenmeye çalışıyoruz.

Alkol ve uyuşturucunun zararları konusunda farkındalık yaratan çeşitli etkinlik ve projelerle gençlerin madde bağımlılığı ve bağımlılığı tuzağına düşmelerini engellemeyi hedefliyoruz.

Seher Derneği olarak karşımıza çıkan sorunlara, elimizdeki tüm kaynakları kullanarak hızlı ve etkin bir şekilde çözüm bulmayı hedefliyoruz.

 • İş birliği alanında uluslararası standartlarda hizmet sunan, ülkemizin önde gelen ve prestijli yardım kuruluşlarından biri olmayı hedefliyoruz.
 • Gençler, çocuklar ve kadınlar için eğitim öncelikli projeler üretmeyi ve sorunlarına çözüm bulmayı amaçlıyoruz.
 • Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleri yürütmek için kurumlar ve uluslararası platformlar ile iş birliği yaparak toplumda iyilik ve yardımlaşma duygusu oluşturmaya çalışıyoruz.
 • İşsizliğin ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmayı, toplumun farklı kesimleri arasında ekonomik ve sosyal adaleti teşvik etmeyi hedefliyoruz.
 • Vatanını, milletini, bayrağını seven, milli ve manevi değerlerine saygılı bireyler yetiştirmeye yönelik eğitim ve kültür faaliyetleri yürütürüz.
 • Topluma hayvan sevgisi ve hayvan koruma bilinci aşılamak, evcil hayvanların korunması ile ilgili faaliyetler ve projeler üretmek istiyoruz.
 • Alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tehlikeleri konusunda farkındalık yaratan projeler üretiyor, bu sorunlarla mücadele için çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar düzenliyoruz.

Değerlerimiz

Değerlerimiz kurumsal kimliğimizi yansıtır ve vizyonumuza doğru ilerlerken eylemlerimize ve kararlarımıza rehberlik eder. Tüm faaliyetlerimizde ve paydaşlarımızla ilişkilerimizde benimsediğimiz temel ilkeler şunlardır:

 1. Samimiyet ve Dürüstlük: Yaptığımız her şeye tam bir sadakat ve saf niyetlerle, kişisel itibar veya itibar aramadan yaklaşırız.
 2. Coşku ve Fedakârlık: Karşılık beklemeden başkalarına sevgi ve özveriyle hizmet etme konusunda tutkuluyuz.
 3. Merhamet ve Empati: Allah’ın yarattığı tüm varlıklarla etkileşimlerimizle, başkalarının dert ve ıstıraplarıyla ilgilenerek ve muhtaçlara saf sevgiyle yardım ederek Allah’ın rızasını kazanmaya çalışırız.
 4. Liyakat: Bilgi, beceri, erdem ve deneyimlerine göre sorumluluk sahibi kişi ve kuruluşlara öncelik veririz.
 5. Sorumluluk: Görevlerimizi yerine getirirken tüm davranışlarımızın kaydedildiğinin bilincinde olarak Allah’a ve başkalarına karşı sorumlu hissederiz.
 6. Adalet: Bireysel ve örgütsel farklılıklar gözetmeksizin başkalarına karşı adil ve adaletli davranır, baskıdan kaçınır, dini ve toplumsal ilkeler doğrultusunda hareket ederiz.
 7. Bilgi ve Öğrenme: Eğitim ve öğretim yoluyla bilgimizi ve anlayışımızı derinleştirmeye, bu bilgiyi bilgeliğe dönüştürmeye ve yaşamlarımıza uygulamaya çalışıyoruz.
 8. Cesaret ve Sebat: Zor zamanlarda, zorluklar karşısında pes etmeden kararlılık ve dayanıklılık gösteririz.
 9. Öngörü ve Yön: Olayların görünen yüzünün ötesine bakar, altında yatan nedenleri düşünür, doğru ve dürüst bir şekilde Allah’ın rızasını kazanmak için hareket ederiz.
 10. Edep ve Zarafet: Hayatımızın her alanında güzel ahlak, iffet, görgü, incelik ve nezaketle hareket etmeye çalışırız.
 11. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Vakfımızın tüm faaliyetlerinin doğru, eksiksiz ve kolay erişilebilir kayıtlarını tutar ve gerektiğinde ilgili taraflarla paylaşırız.
 12. İsraftan ve Lüksten Kaçınmak: Kaynaklarımızı, varlıklarımızı ve nimetlerimizi akıllıca kullanır, gereksiz ve zararlı harcamalardan kaçınırız.