Seher Derneği

Halîl Nûrullâh ez-Zeğravî Hazretlerinin Hayatı

Halîl Nûrullâh ez-Zeğravî Hazretlerinin Hayatı

halil-nurullah-ez-zegravi-hazretleri-kimdir

Halîl Nûrullâh ez-Zeğravî Hazretlerinin Hayatı

Kutbü’l irşad Zağravi Halil Nurullah Efendi, manevi rehberliği ve önderliği ile tanınan İsmet Efendi tarikatının önde gelen bir mensubuydu. Mezarı Fatih Çarşamba’da İsmet Efendi dergahında bulunmaktadır. Toplu taşıma ile gelenler otobüse binip Çarşamba durağında inebilir ya da aracıyla gelenler park sorunu yaşamamak için Yavuz Selim Camii yanındaki çukur bostana park edebilirler. Şerif İsmet Garibullah’ın kabrinin hemen karşısında bulunan kabre, İsmail Ağa Camii sokağından aşağı inilip yaklaşık 200 metre sonra sağa dönülerek ulaşılır. Çarşamba gününün manevi atmosferinde İsmail Ağa Camii’ne de gidilerek Hacı Mahmut Efendi’nin ruhu için Fatiha okunması tavsiye edilir.

Halil Nurullah Efendi, İsmet Efendi’nin Hulefa’sından ya da müritlerinden olup manevi nesebini yani Silsile-i Zeheb’i onun vasıtasıyla devam ettirmiştir. Halil Nurullah Efendi, tarikata katıldıktan sadece bir hafta sonra, kabirlerin bakımını ve durumunu takip etmekle yükümlü olduğu anlamına gelen keşif durumuna bahşedilmiştir. Bazı tarikatlar, Halil Nurullah Efendi’yi, evliya kabirleri sayılan bazı türbelerin aslında boş olduğunu ve ziyaret edilmeye gerek olmadığını keşfettiği ve bildirdiği için “İnsanların İtikadi ile Oynamakla” suçladı. Ancak İsmet Efendi’nin gördüğü “rüyayı bile anlatma” emri üzerine Halil Nurullah Efendi bu konuda sessiz kaldı. Daha sonra İsmet Efendi tarafından kendisine Nurullah adı verilmiş ve kendisine hilafet, yani tarikatın liderliği şerefi verilmiştir.