Seher Derneği

Ali Haydar Efendi Hazretlerinin Hayatı

Ali Haydar Efendi Hazretlerinin Hayatı

ali-haydar-ahiskali-hazretleri-kimdir

Ali Haydar Efendi Hazretlerinin Hayatı

Ali Haydar Efendi, İstanbul’un Fatih semtindeki İsmet Efendi Tekkesi’nde bulunan Nakşibendi tarikatının Halidi koluna mensup önde gelen bir dini şahsiyetti. 1870 yılında Gürcistan’ın Batum ilinin Ahıska semtinde doğdu ve genç yaşta hem annesini hem de babasını kaybetti. Buna rağmen ilköğrenimini memleketinde tamamlamayı başardı ve daha sonra eğitimine Bakırcı Medresesi’nde devam etmek için Erzurum’a gitti. Daha sonra İslami ilimler okumak için Fatih Camii’ne kaydolduğu İstanbul’a taşındı. Öğrenimini tamamladıktan sonra Bayezid Sınıflarından Çarşambalı Hoca Ahmet Hamdi Efendi’den icazetname aldı.

Ali Haydar Efendi, hocasının yanında tahsiline devam ederken, aynı zamanda kadı yetiştiren Medresetü’l-kudat mektebine de devam etmiş ve 1906 yılında mezun olmuştur. Sahn-ı Seman (Fatih) Medreseleri. 1909’da Fetvahane’de fetva yazma görevi de kendisine verildi. Ali Haydar Efendi, İslam hukuku alanındaki bilgisi ve uzmanlığıyla çok saygı duyulan ve büyük saygı gören bir kişiydi ve 1960 yılındaki ölümüne kadar İstanbul cemaatinin önemli bir şahsiyetiydi. Mezarı Edirnekapı Sakızağacı mezarlığındadır.

Makalenin devamı eklenecektir…