Seher Derneği

Mevlâna Ali Rıza el-Bezzaz Hazretlerinin Hayatı

Mevlâna Ali Rıza el-Bezzaz Hazretlerinin Hayatı

mevlana-riza-ali-el-bezzaz-hazretleri-kimdir

Mevlâna Ali Rıza el-Bezzaz Hazretlerinin Hayatı

Mevlâna Ali Rıza el-Bezzaz, doğduğu Bulgaristan’ın Ahyolu kasabasının önde gelen isimlerinden biriydi. Doğum tarihi bilinmemekle birlikte, Allah’a olan güçlü inancının yanı sıra nazik ve şefkatli doğasıyla biliniyordu. Mevlâna Ali Rıza el-Bezzaz orta boylu, zayıf yapılı ve buğday tenliydi. Siyah, delici gözleri ve güzel bir yüzü vardı.

Mevlâna Ali Rıza el-Bezzaz ailesiyle birlikte Bandırma’ya göç ederek Bentbaşı Mahallesi’ne yerleşmiştir. Annesi Şerife Hanım, halkın yararlanması için çeşmeler yaptıran, yoksullar için imaret işleten, zengin ve hayırsever bir kadındı. Mevlâna Ali Rıza el-Bezzaz, kendi servetine rağmen cömertliği ve ihtiyacı olanlara yardım etme kararlılığıyla biliniyordu.

Mevlâna Ali Rıza el-Bezzaz, mallarını taşımak için gemileri kullanarak kumaş ticareti ile uğraşıyordu. Ancak, Tanrı’ya olan sevgisi ve başkalarına olan ilgisi her zaman önce geldi. Helal veya izin verilen kazanca sıkı sıkıya bağlı kalmasıyla tanınırdı ve iş anlaşmalarının adil ve adil olmasını sağlamak için büyük çaba sarf ederdi, hatta her iki tarafın da bir inç bile eksik olmamasını sağlamak için kumaşı her iki taraftan da ölçerdi.

Mevlâna Ali Rıza el-Bezzaz ömrünün sonlarına doğru malını ihtiyaç sahiplerine dağıtarak şefkatli ve hayırsever yapısını daha da ortaya koymuştur. Nezaketi, cömertliği ve Allah’a olan güçlü inancıyla her zaman hatırlanacak.

Makalenin devamı gelecektir…