Seher Derneği

Muhammed Mustafa İsmet Ğarîbullâh Hayatı

Muhammed Mustafa İsmet Ğarîbullâh Hayatı

buyuk-seyh-ismet-garibullah-hazretleri-kimdir

Muhammed Mustafa İsmet Ğarîbullâh Hayatı

Büyük Şeyh Efendi ve Yanyavi olarak da bilinen Mevlâna Mustafa İsmet Ğarîbullâh hazretleri, İslam’da bir tarikat olan Tarîkat-ı Nakşibendiyye’nin önde gelen isimlerindendi. 1808’de, o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olan günümüz Yunanistan’ında bir şehir olan Yanya’da doğdu. Mevlâna Mustafa İsmet Ğarîbullâh geleneksel İslami eğitim almış ve mesleğine Yanya’da mahkeme kâtibi olarak başlamıştır. Ancak sonunda kariyerini bıraktı ve daha derin bir ruhani anlayış arayışıyla İslam’ın en kutsal şehri olan Mekke’ye gitti.

Mevlâna Mustafa İsmet Ğarîbullâh, Mekke’de bulunduğu sırada Nakşibendiyy saygın bir şeyhi olan Mevlânâ Abdullah Mekki’nin öğrencisi oldu. Mevlânâ Abdullah Mekki, Nakşibendiyye öğretilerini yayma görevini Mevlâna Mustafa İsmet Ğarîbullâh’a emanet etmiş ve Mevlâna Mustafa İsmet Ğarîbullâh binlerce insanın manevi yolculuklarına vesile olmuştur. Sonunda Nakşibendiyye Mekke’den Anadolu’ya getirdi ve burada günümüze kadar güçlü bir şekilde varlığını sürdürdü. Mevlâna Mustafa İsmet Ğarîbullah, ilahi vahiyleri derinden anlaması ve manevi rehberlik arayan birçok kişiye akıl hocası rolüyle tanınan, şefkatli ve bilge bir lider olarak anılır.