Seher Derneği

Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin Hayatı

Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin Hayatı

sahi-naksibend-hazretleri-kimdir

Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin Hayatı

Şah-ı Nakşibend, diğer adıyla Muhammed b. Muhammed Buhari, 19. yüzyılda Maveraünnehir Havzası’nda, özellikle Buhara şehrinde bilim ve hikmetin gelişmesinde önemli rol oynayan etkili bir şahsiyetti. Şehre yaklaşık 9 km uzaklıkta bulunan Buhara, bu dönemde çalkantılı bir tarihe sahipti ve 13. ve 14. yüzyıllarda Cengiz Han’ın elinde birçok yağma ve yıkım örneği yaşadı. Bu olaylar birçok bilimsel eserin yok olmasına ve şehrin eski canlılığının azalmasına neden olmuştur.

Şah-ı Nakşibend, çocukluk yıllarında Hacegan Tarikatına mensup Muhammed Baba Semmâsi tarafından çırak olarak evlat edinildi. Şah-ı Nakşibend’in yetişmesi, geleneksel dini uygulamalara dönüşü ve Müslüman düzeninin yeniden kurulmasını gerektiren bir ortam yaratan sosyal ve siyasi çalkantıların olduğu bir dönemde gerçekleşti. Müslüman toplumun karşılaştığı zorluklara rağmen, daha fazla felaketi önlemek için dinlerine bağlı kaldılar. Şah-ı Nakşibend daha sonra toplumda saygın ve etkili bir lider oldu ve katkılarından dolayı Kasr-ı Hinduvan’da (Kasr-ı Ârifan) onurlandırıldı.