Seher Derneği

Şer’î İlimler Eğitimi

Şer'î İlimler Eğitimi

kocaeli-cayirova-yeni-medresesi-siniflar-3-hgevorgtr

Şer’î İlimler Eğitimi

Şer’î İlimler, İslam dininin içinde uygulandığı yasal çerçevedir. İslam’ın kutsal kitabı olan Kuran’ın öğretilerinden ve ilkelerinin ebedi ve evrensel olduğu kabul edilir ve her yerde ve her zaman tüm Müslümanlar için geçerli olduğuna inanılır.

Şer’î İlimler, şeriat ilkelerini anlamak ve uygulamak için İslami kaynakları inceleyen ve yorumlayan akademik disiplinlerdir. Bu bilimler genellikle iki ana kategoriye ayrılır: “İslam hukukunun kökleri” anlamına gelen fıkıh usulü ve şeriat ilkelerinin belirli durumlara uygulanmasına atıfta bulunan fıkıhtır.

Usul-i fıkıh, şeriat kanunlarını türetmek için Kur’an ve hadisleri yorumlamak için kullanılan metodoloji ve ilkelerle ilgilenir. Bu, farklı İslami düşünce ekollerinde Kuran ve Hadislerin çeşitli yorum ve anlayışlarının yanı sıra doğru yorumu belirlemek için kullanılan ilke ve kuralların incelenmesi ve Ehli Sünnet çerçevesince anlaşılmasını içerir.

Fıkıh ise şeriat ilkelerinin belirli durum ve durumlara uygulanması ile ilgilidir. Ceza hukuku, aile hukuku, iş ve mali işlemler ve kişisel davranış dahil olmak üzere çok çeşitli konuları kapsar. Fıkıh genellikle ticari işlemlerle ilgilenen fıkıh-ı muamelât ve ibadet ve bağlılık konularıyla ilgilenen fıkıh-ı ibadat gibi birkaç alt disipline ayrılır.

Şer’î İlimler, dinlerini ilke ve öğretilerine uygun olarak anlamalarına ve yaşamalarına yardımcı olduğu için Müslümanlar için önemli bir yoldur. Pek çok Müslüman, İslami üniversitelerde veya diğer dini kurumlarda Şeriat bilimlerinde resmi eğitim görüyor ve birçoğu da kendi kendine çalışıyor ve alimlerden ve dini liderlerden rehberlik istiyor.

Şer’î İlimler’den Bazıları

Fıkıh, İslam hukukunun incelenmesi ve Müslümanların günlük yaşamlarına uygulanmasıdır. İbadet, aile hukuku, ticari işlemler ve ceza hukuku dahil olmak üzere çok çeşitli konuları kapsar.

Kelam, İslam teolojisinin incelenmesi ve İslami inançların savunulmasıdır. İslam’ın öğretilerini anlamak ve açıklamak için mantık ve tartışma kullanımını içerir.

Tefsir, anlamı ve yorumu da dahil olmak üzere Kuran’ın incelenmesidir. Metnin dili, bağlamı ve yapısı ile tarihsel ve kültürel arka planının incelenmesini içerir.

Hadis, sahabeleri tarafından kaydedildiği şekliyle Hz. Muhammed (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem)’in söz ve davranışlarının incelenmesidir. Müslümanlar için önemli bir rehberlik kaynağıdır ve Peygamber’in öğretilerini ve uygulamalarını anlamak için kullanılır.

Şeriat ilimleri, bu ana ilimlere ek olarak, Arap dili ve edebiyatı ile İslam tarihi ve Müslüman dünyasını da içerir. Bu disiplinler, Kuran, Hadis ve Şeriat hakkında daha derin bir anlayış sağlamaya yardımcı olur.

Seher Derneği Eğitimler

Seher Derneği olarak birçok alanda İslami eğitimler ve öğretimler gerçekleştirmekteyiz. Talebelere özel Hafızlık, Arapça, Şer'i İlimler ve diğer Akaid, Tefsir, Hadis ve Kelam gibi birçok alanda eğitimler sunulmaktadır.

Sizin de Talebeniz Olsun

İslam’da bilgi ve eğitim aramanın önemi birçok hadiste veya Hz. Muhammed (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem)’in sözlerinde vurgulanmaktadır. Meşhur bir hadis-i şerifte, "Âlim ol, talebe ol, yahut dinleyenlerden ol, onları sevenlerden ol, beşinci olursan helâk olursun." (Taberani)

Dini yaşamak ve yaymak için hafızlara bağışta bulunabilirsiniz.

Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Notice: Credit Card fields are disabled. Please connect and configure your Stripe account to accept donations.

Donation Total: ₺50,00